• /di'pɔzitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người gửi đồ vật; người gửi tiền (ở ngân hàng)
  Máy làm lắng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người gửi
  người gửi giữ
  người gửi tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X