• /di´presənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) thuốc làm dịu, thuốc làm giảm đau

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất khống chế

  Kỹ thuật chung

  chất ức chế
  pour point depressant
  chất ức chế điểm chảy
  thuốc giảm đau

  Kinh tế

  chất ức chế

  Địa chất

  chất ức chế, chất cản nổi, chất làm hạ điểm đông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X