• /di¸regju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bãi bỏ quy định

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bãi bỏ sự điều tiết
  phi điều tiết hóa
  sự bãi bỏ điều lệ (quản lý)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X