• /,desi'kei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm khô, sự sấy khô

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hút ẩm
  làm khô
  sự hút ẩm
  sự hút nước
  sự khử ẩm
  sự khử nước
  sự làm khô
  sự sấy khô

  Kinh tế

  sự làm khô
  sự làm mất nước
  sự sấy

  Địa chất

  sự sấy, sự làm khô, sự khử nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X