• /dis´pɔnd/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nản lòng, ngã lòng; thất vọng, chán nản

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) (như) ndespondenc
  di'sp˜nd”nsi
  danh từ
  Sự nản lòng, sự ngã lòng; sự thất vọng, sự chán nản

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  give up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X