• /¸despə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liều lĩnh tuyệt vọng
  Sự tuyệt vọng
  to drive someone to desperation
  (thông tục) dồn ai vào cảnh tuyệt vọng, dồn ai vào thế cùng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X