• /di'veləping/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đang phát triển, trên đà phát triển
  community of developing countries
  cộng đồng các quốc gia đang phát triển

  Toán & tin

  sự rửa ảnh

  =

  Kỹ thuật chung

  sự hiện ảnh

  Địa chất

  sự mở vỉa, sự khai thông vỉa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X