• /kə'mju:niti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dân, dân chúng, nhân dân (cùng ở một địa phương, quận, huyện, khu phố, tỉnh...)
  we must work for the welfare of the community
  chúng ta phải làm việc vì phúc lợi của nhân dân
  Phường, hội, phái, nhóm người (cùng (tôn giáo), cùng quốc tịch...)
  a religious community
  giáo phái
  the foreign community in Paris
  nhóm người ngoại quốc ở Pa-ri
  Sở hữu cộng đồng, sở hữu chung
  community of religion
  cộng đồng tôn giáo
  community of interest
  cộng đồng quyền lợi
  ( the community) công chúng, xã hội
  community centre
  câu lạc bộ khu vực
  community singing
  đồng ca, sự hát tập thể

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự chung
  tập thể

  Kỹ thuật chung

  nhóm người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X