• /¸di:və´lu:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trao cho, sự uỷ thác cho (quyền hành, trách nhiệm...)
  Sự để lại (tài sản...)
  (sinh vật học) sự thoái hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự biến tính
  sự thoái hóa

  Kinh tế

  sự chuyển nhượng (tài sản . . .)
  sự ủy quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X