• /¸daiə´kritik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách viết khác diacritical

  (ngôn ngữ học) diacritic marks dấu phụ (để phân biệt âm tiết, trọng âm... của một từ)
  Có khả năng phân biệt

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) dấu phụ

  Chuyên ngành

  Y học

  chẩn đoán

  Kỹ thuật chung

  dấu phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X