• /¸daiə´kritikəl/

  Thông dụng

  Xem diacritic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đặc biệt
  diacritical marks
  dấu đặc biệt
  diacritical sign
  dấu đặc biệt
  phân biệt
  phụ thêm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X