• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hoàn toàn, tuyệt đối
  these are two diametrically different conceptions
  đây là hai quan niệm hoàn toàn khác nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X