• /tu:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Số hai
  he is two
  nó lên hai
  (trong từ ghép) có hai cái thuộc một thứ nào đó
  blue and white two-tone shoes
  giầy hai màu xanh và trắng
  two-room flat
  một căn hộ hai buồng
  Cặp, đôi
  by/in twos and threes
  từng hai ba cái, hai ba cái một lúc
  a day two
  một vài ngày
  a moment two
  một vài lúc
  a pound two
  một vài pao
  in two
  làm đôi; thành hai phần
  it takes two to do something
  (tục ngữ) tại anh tại ả; tại cả đôi bên
  put two and two together
  cứ thế mà suy ra
  that makes two of us
  (thông tục) hai chúng ta là một

  Danh từ

  Số hai ( 2)
  Đôi, cặp
  in twos; two and two; two by two
  từng đôi một, từng cặp một
  one or two
  một vài
  Quân hai (quân bài); con hai (súc sắc...)
  in two twos
  trong nháy mắt, chỉ trong một loáng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cặp, một đôi
  số hai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X