• /daim/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Một hào (một quành 0 đô la)
  ( the dimes) (từ lóng) tiền
  ( định ngữ) rẻ tiền
  a dime novel
  tiểu thuyết rẻ tiền
  not to care a dime
  cóc cần tí gì, chả cần tí nào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hào

  Từ Cùng nghĩa: dime bag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X