• /¸daiə´ra:mə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hội họa) tranh tầm sâu, cảnh tầm sâu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảng tiến độ (hoạt động thương mại)
  cảnh tầm sâu
  quảng cáo lập thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X