• /dai´rektriks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .directrices

  (toán học) đường chuẩn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường chuẩn
  directrix of a conic
  đường chuẩn của môtm cônic
  directrix of a linear congruence
  đướng chuẩn của một đoàn tuyến tính

  Kỹ thuật chung

  đường chuẩn
  directrix of a conic
  đường chuẩn của một conic
  directrix of a linear congruence
  đường chuẩn của một đoàn tuyến tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X