• /¸disin´geidʒd/

  Thông dụng

  Danh từ
  (thể dục,thể thao) cú gỡ đường kiếm
  Tính từ
  Bị làm rời ra, bị cởi ra, bị tháo ra; được thả ra
  Rảnh rang, không mắc bận, không vướng hẹn với ai
  Trống, không có người chiếm trước, không có người giữ trước (chỗ ngồi, căn buồng...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X