• /'seprətid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ly thân
  I'm separated from my wife
  Tôi ly thân với vợ tôi

  Kỹ thuật chung

  riêng biệt
  tách
  mutually separated
  tách nhau
  mutually separated set
  tập hợp tách nhau
  mutually separated sets
  các tập (hợp) tách nhau
  separated component
  thành phần được tách ra
  separated constituent
  thành phần được tách ra
  separated links
  sự liên lạc tách rời
  separated set
  tập (hợp) tách
  separated set
  tập hợp tách
  separated sets
  tập tách nhau
  separated space
  không gian tách
  tách biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X