• Thông dụng

  Tính từ

  ô nhục, nhục nhã
  bất lương, không trung thực
  đồi bại, trái đạo đức

  từ đồng nghĩa

  dishonest,inglorious, immoral, unethical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X