• /dis´dʒʌηktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) phân biệt
  disjunctive conjunction
  liên từ phân biệt

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) liên từ phân biệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X