• /kən´dʒʌηkʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liên kết, sự kết hợp, sự tiếp hợp
  Cơ hội trùng hợp; sự kiện kết hợp
  (ngôn ngữ học) liên từ
  (thiên văn học) sự giao hội (hành tinh)
  in conjunction with
  cùng chung, chung với (ai)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự liên hợp; (toán logic ) phép hội, hội

  Xây dựng

  điểm liên kết

  Điện lạnh

  phép hội
  sự giao hội

  Kỹ thuật chung

  ngã tư đường
  nhánh đường sắt
  liên kết
  conjunction dimension
  kích thước liên kết
  giao hội
  phép toán tương đương
  sự giao thông
  sự kết hợp
  sự liên hợp
  sự nối
  sự tiếp hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X