• /dis´mebəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chặt chân tay
  Sự chia cắt (một nước...)

  Chuyên ngành

  Y học

  sự cắt chi thể

  Kinh tế

  sự chia cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X