• (đổi hướng từ Disorienting)
  /dis´ɔ:rient/

  Thông dụng

  Cách viết khác disorientate

  Ngoại động từ

  Làm mất phương hướng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Đặt hướng sai (nhà thờ, bàn thờ, không quay về hướng đông)

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X