• /dis´pə:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm tản mạn, làm tan tác
  Phân tán; rải rác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân tán

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  dispersive delay line
  đường trễ phân tán
  dispersive medium
  môi trường phân tán
  tản mạn
  tán sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X