• /dis´tilə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chưng cất rượu
  Máy chưng cất

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy chưng cất

  Điện lạnh

  máy cất

  Kỹ thuật chung

  nồi cất
  nồi chưng cất

  Kinh tế

  dụng cụ chưng cất
  thiết bị chưng cất

  Địa chất

  máy chưng cất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X