• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc đolomit

  Cơ khí & công trình

  dolomit

  Hóa học & vật liệu

  đolomit
  dolomitic cemented sand-stone
  cát kết gắn đolomit
  dolomitic limestone
  đá vôi đolomit
  dolomitic marl
  macnơ đolomit
  dolomitic sand-stone
  cát kết đolomit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X