• /ma:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) Macnơ (đất gồm có đất sét và vôi)

  Ngoại động từ

  Bón Macnơ (cho đất)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sét vôi

  Xây dựng

  bón macnơ
  đá mácnơ
  basaltic marl
  đá macnơ bazan
  calcareous marl
  đá macnơ vôi
  dolomitic marl
  đá macnơ đolomit
  lake marl
  đá macnơ ở hồ

  Kỹ thuật chung

  đá sét
  đá vôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X