• /´dʌbli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Gấp đôi, gấp hai
  Nước đôi, lá mặt lá trái; hai mặt, hai mang
  to deal doubly
  chơi nước đôi chơi lá mặt lá trái

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đôi, hai lần

  Kỹ thuật chung

  đôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X