• /drei´kɔniən/

  Thông dụng

  Cách viết khác Draconic

  Tính từ

  Hà khắc, khắc nghiệt, tàn bạo
  draconian law
  luật hà khắc


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X