• /´dræstik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mạnh mẽ, quyết liệt
  to take drastic measures
  dùng những biện pháp quyết liệt
  (y học) xổ mạnh, tẩy mạnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quyết liệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  calm , collected , easy , mild

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X