• /dræt/

  Thông dụng

  Thán từ

  Chết tiệt, phải gió
  drat this motorbike!
  chiếc môtô chết tiệt này!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X