• /ðis/

  Thông dụng

  Tính từ chỉ định, số nhiều .these

  Này
  this box
  cái hộp này
  this way
  lối này
  by this time
  bây giờ, hiện nay, lúc này
  this he has been ill these two months
  anh ấy ốm hai tháng nay
  this day last year
  ngày này năm ngoái

  Đại từ chỉ định, số nhiều .these

  Cái này, điều này, việc này
  I don't like this
  tôi không thích cái này
  will you have this or that?
  anh muốn cái này hay cái kia?
  Thế này
  to it like this
  hãy làm việc dó như thế này

  Phó từ

  Tới mức độ này, đến như thế này
  this far
  xa thế này; tới bây giờ
  it was this big
  nó to như thế này

  Cấu trúc từ

  by this
  bây giờ, hiện nay, lúc này
  with this; at this
  như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X