• /drɔ:´i:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) người chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu, người thụ tạo

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người bị ký phát
  drawee of a bill of exchange
  người bị ký phát của hối phiếu
  người bị ký phát (hối phiếu)
  người nhận hối phiếu
  người trả tiền
  drawee of a bill of exchange
  người trả tiền hối phiếu
  người trả tiền (hối phiếu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X