• /´draid¸ʌp/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khô; sấy khô
  dried milk
  sữa bột

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đã làm khô

  Xây dựng

  được sấy khô

  Kỹ thuật chung

  đã sấy
  được làm khô
  được phơi
  air-dried
  được phơi ngoài trời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X