• /milk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sữa
  condensed milk
  sữa đặc
  milk of almonds
  nước sữa hạnh
  skimmed milk
  sữa đã lấy hết kem
  powdered milk
  sữa bột
  milk fresh from the cow
  sữa bò tươi
  Nhựa mủ (cây), nước (dừa...)

  Ngoại động từ

  Vắt sữa
  to milk a cow
  vắt sữa bò
  Bòn rút (của cải)
  Lấy (nhựa) ở cây; nặn (nọc) ở rắn
  to milk the sap from a tree
  lấy nhựa trong cây ra
  to milk somebody dry
  moi sạch những gì mà ai có được

  Nội động từ

  Cho sữa
  the cows are milking well this season
  mùa này bò cho nhiều sữa

  Cấu trúc từ

  milk and water
  câu chuyện/ý tưởng nhạt nhẽo
  the milk of human kindness
  tính bản thiện của con người

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sữa

  Kinh tế

  nhà máy
  nhà máy nghiền
  sữa
  vắt sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X