• /¸dju:¸ə´listik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (triết học) nhị nguyên
  (toán học) đối ngẫu
  dualistic correspondence
  sự tương ứng đối ngẫu
  dualistic transformation
  phép biến đổi đối ngẫu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đối ngẫu
  dualistic correspondence
  tương ứng đối ngẫu
  nhị nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X