• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính hai mặt
  (toán học) tính đối ngẫu

  Điện lạnh

  tính hai mặt
  tính nhị nguyên
  wave particle duality
  tính nhị nguyên sóng-hạt

  Kỹ thuật chung

  đối ngẫu
  duality principle
  nguyên lý đối ngẫu
  principle of duality
  nguyên lý đối ngẫu

  Kinh tế

  tính đối ngẫu
  tính hai mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X