• /ˈdɪsfəˌmɪzəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  sử dụng cách diễn đạt khó nghe, thô tục hay làm tồi tệ vấn đề hơn, từ tiếng Việt gần nghĩa: nói quá, nói phóng đại, cường điệu, ngoa dụ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  euphemism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X