• /ˈju:fəˌmɪzəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) lối nói trại, lời nói trại, uyển ngữ
  lối nói giảm nói tránh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  êm tai

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  dysphemism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X