• Kinh tế

  Danh từ

  Chỉ số thuận lợi kinh doanh
  • Chỉ số thường niên được công bố bởi Ngân hàng thế giới (WB) nhằm đo lường và xếp hạng ảnh hưởng của các quy tắc kinh doanh và luật lệ bảo vệ quyền sở hữu ở từng quốc gia đối với tăng trưởng kinh tế.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X