• /i:stbaund/

  Thông dụng

  Tính từ

  Về hướng đông
  an eastbound exploration
  cuộc thám hiểm về phía đông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X