• /¸eksplə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thăm dò, sự thám hiểm
  (y học) sự thông dò
  Sự khảo sát tỉ mỉ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thám hiểm, sự nghiên cứu (trước)

  Kỹ thuật chung

  khảo sát
  exploration crew
  đoàn khảo sát
  foundation exploration
  sự khảo sát móng
  phase of exploration
  giai đoạn khảo sát
  seismic exploration
  khảo sát sóng âm
  sự điều tra
  sự khảo sát
  foundation exploration
  sự khảo sát móng
  sự nghiên cứu
  sự thăm dò
  exploration for
  sự thăm dò dầu khí
  geochemistry exploration
  sự thăm dò bằng khoan
  geophysical exploration
  sự thăm dò địa hóa
  groundwater exploration
  sự thăm dò nước ngầm
  seismic exploration
  sự thăm dò địa chấn (tìm mỏ)
  seismic exploration
  sự thăm dò động đất
  site exploration
  sự thăm dò hiện trường
  site exploration
  sự thăm dò tuyến
  underground exploration
  sự thăm dò dưới đất
  sự thám hiểm
  thám hiểm
  Earth Exploration-Satellite Service (EESS)
  dịch vụ vệ tinh thám hiểm trái đất
  lunar exploration module
  môđun thám hiểm mặt trăng
  space-exploration
  thám hiểm (không gian) vũ trụ
  tìm kiếm
  exploration boring
  khoan tìm kiếm
  exploration crew
  đội tìm kiếm thăm dò
  exploration well
  giếng tìm kiếm
  exploration well
  giếng khoan tìm kiếm
  oil exploration
  tìm kiếm dầu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X