• /,ebə'li∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sôi, sự sủi
  (nghĩa bóng) sự sục sôi, sự bùng nổ (chiến tranh...)

  Kỹ thuật chung

  sôi
  sự sôi

  Kinh tế

  sự sôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X