• /´edʒweiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác edgewise

  Phó từ

  Từ phía bên cạnh
  Cạnh, giáp cạnh
  to get a word in edgeways
  vội xen một lời vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X