• /i'fektivli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Có kết quả
  Có hiệu lực, có hiệu quả, có ích
  Với ấn tượng sâu sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X