• /i'fiʃntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Có hiệu quả, hiệu nghiệm
  how to re-educate the delinquents efficiently?
  làm thế nào cải tạo những kẻ phạm pháp cho có hiệu quả?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X