• /hau/

  Thông dụng

  Phó từ

  Thế nào, như thế nào; sao, ra sao, làm sao
  he doesn't know how to behave
  hắn không biết xử sự thế nào
  how does it come? how is it?
  sao, sự thể ra sao? sao lại ra như vậy?
  how now?
  sao, thế là thế nào?
  how so?
  sao lại như thế được?
  how is it that...?
  làm sao mà...?, làm thế nào mà...?
  Bao nhiêu; giá bao nhiêu
  how old is he?
  hắn bao nhiêu tuổi?
  how much (many)?
  bao nhiêu?
  how long?
  dài bao nhiêu? bao lâu?
  how far?
  bao xa
  how are eggs today?
  hôm nay trứng giá bao nhiêu?
  Làm sao, biết bao, xiết bao, biết bao nhiêu, sao mà... đến thế
  how beautiful!
  sao mà đẹp thế! thật là đẹp biết bao!

  Liên từ

  Rằng, là
  he told us how he had got a good job
  anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta đã kiếm được một công việc làm tốt đẹp
  Như, theo cái cách
  do it how you can
  hãy làm việc đó theo cái cách mà anh có thể làm được


  Quái quỷ thế nào mà..., làm thế quái nào mà...

  Danh từ

  Cách làm, cách thức, phương pháp làm
  the how of it
  cách làm cái đó

  Cấu trúc từ

  how about...?
  dùng để gợi ý
  how about orange juice?
  dùng nước cam nhé?
  how about buying a new watch?
  mua đồng hồ mới chứ?
  and how!
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng), ( (thường) (mỉa mai)) sao, mà có hơn thế nhiều nữa chứ!
  Here's how!

  Xem here

  how are you!
  ow do you do!
  how d'ye do?
  anh có khoẻ không (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
  how the deuce (devil, dickens)...
  ow on earth...
  how is that for high (queer, a surprise)?
  sao mà lạ thế?, sao mà lại kỳ quái thế?
  how much?
  (từ lóng) cái quái gì?, cái đếch gì?
  he plays the saxtuba - Plays how much?
  nó biết thổi kèn xactuba- Biết thổi cái đếch gì

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cách nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X