• /i¸lektroudai´næmiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Điện động lực, môn động lực điện

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện động học
  quantum electrodynamics (QED)
  điện động học lượng tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X