• /i´levənθ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thứ mười một
  at the eleventh hour
  đến giờ chót, đến phút cuối cùng

  Danh từ

  Một phần mười một
  Người thứ mười một; vật thứ mười một; ngày mười một
  the eleventh of June
  ngày mười một tháng sáu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thứ 11
  thứ mười một

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X