• /i´lu:viəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (địa chất) thuộc tàn tích, thuộc đá sót

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  eluvi
  eluvial ore deposit
  trầm tích quặng eluvi

  Địa chất

  (thuộc) eluvi, tàn tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X